Pic of John Cena & Nikki Bella at the White House Correspondents Dinner

John Cena and Nikki Bella attending the White House Correspondents Dinner

Tags: , ,